Flashplein.nl

Flashplein.nl is een website met alles over flash. Daar hoort uiteraard een flashy kleur bij! Met die gedachte in het achterhoofd is de groene kleur gekozen. Tevens sluit het design aan bij het imago en de huisstijl van de klant.

De vier 'lees meer' buttons in het midden zorgen voor extra aandacht voor artikelen die onder menucategorieën vallen. Dit verhoogt de kans dat mensen artikelen lezen. In de artikelen kan men dan iets leuks doen zoals een flash spelletje spelen of doorverwezen worden middels een affiliate link.

Opdracht was in ieder geval om de website overzichtelijk te houden, met name vanwege het onderwerp. Bekijk hier de website: www.flashplein.nl.