Funnyhouse.nl

Het project Funnyhouse.nl was ook voor ons een bijzondere ervaring. Het is niet iedere dag dat je een website ontwerpt en inricht die alleen maar met humor te maken heeft. Zo'n website moet vrolijk zijn, blij, en mag best wel druk zijn. Dat betekent niet dat de strategie en het concept mogen vervagen. Online resultaten worden dan namelijk makkelijker behaalt.

Op verzoek van de klant stond dit webdesign binnen één week online. Dankzij ons vriendelijke CMS-systeem kan de klant de website nu zelf bij houden.

Ook zin om te lachen? Ga dan naar Funnyhouse.nl!