Jongerenzone.nl

Een website bouwen voor jongeren, dat kan een lastige opgave zijn. Jongeren zijn namelijk kieskeurig, ze willen iets zien dat hun aanspreekt. Doet het dit niet, dan haken ze direct af. Behalve een fris ontwerp en een duidelijke navigatie moet de content interessant zijn. Hier is uiteindelijk de klant verantwoordelijk voor; maar hierbij wordt rekening gehouden tijdens het ontwerpen.

Groen is een opvallende kleur, maar is daarnaast ook neutraal. Daarom is groen geschikt voor meerdere doelgroepen. Mensen hebben niet snel een mening bij groen.

Om de jongeren geïnteresseerd te houden en zo veel mogelijk content te laten zien (op een geordende wijze) is bovenaan een menubalk gemaakt, met daaronder diverse artikelen. Deze artikelen wisselen elkaar willekeurig af. Dit verhoogt de kans dat er een interessant artikel tussen zit, voor wie dan ook. Klikt iemand op de categorie, dan blijven de afzonderlijke artikelen zichtbaar. Bekijk de website Jongerenzone.nl