Nederlandbreedbandland.nl

Nederlandbreedbandland.nl is een telecomvergelijkingswebsite, zoals er al velen bestaan. Het verschil tussen deze site en veel andere sites die bestaan is de rustige vormgeving en de informatie. Behalve telecomaanbieders vergelijken is de website ook informatief. De site geeft informatie over verschillende internetvormen en aanbieders.

CMS
Achter de website zit het CMS-systeem van Contourweb. Dit systeem zorgt ervoor dat de klant gemakkelijk de site zelf kan bijhouden en kan updaten. Bij een dergelijke site is actualiteit namelijk belangrijk en aanpassingen moeten dus snel en makkelijk door te voeren zijn.