Sellarea.nl

Sellarea.nl is een website over online kopen en verkopen. De websitestrategie is gebaseerd op deze missie. Het programmeerwerk aan de backend van de website is door Contourweb gedaan. Daarnaast waren we verantwoordelijk voor de oplevering van de gehele website. De deadline van sellarea.nl was zeer streng: in slechts 8 dagen is de website compleet opgeleverd!

Meer informatie over het project kunt u krijgen via het contactformulier of op de website sellarea.nl.